Användargränssnitt

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett användargränssnitt är den textbaserade eller grafiska presentation av ett program som användaren använder för att kommunicera med programmet i fråga.
Vanliga termer inom detta område är CLI (command line interface) och GUI (graphical user interface).

Personliga verktyg