Fönster

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett fönster används för att köra program i under en grafisk miljö. Fönstret är det visuella som omger själva programgränsnittet, vanligtvis i form av en namnlist och ramar. Jämför med en tavla där ramen motsvaras av fönstret och målningen motsvaras av programmet. En del fönsterhanterare (ex. pekwm) tillåter att flera program grupperas och körs i samma fönster.

Personliga verktyg