Hårddisk

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Installation av ny hårddisk

Följande steg utförs:

*BSD

Identifiera enhetsnamnet hårddisken blivit tilldelad:

# dmesg | less

Vi hittar exempelvis följande:

ad0: 19077MB <TOSHIBA MK2018GAP> [38760/16/63] at ata0-master UDMA66

Partitionera ad0:

# fdisk /dev/ad0

Skapa eventuella slices för din nya partition:

# disklabel -e /dev/ad0s1

Formatera nu din partition/slice:

# newfs /dev/ad0s1a

Skapa en ny katalog dit du vill montera din nya partition/slice:

# mkdir /mnt/export

Montera:

# mount /dev/ad0s1a /mnt/export

Slutligen, uppdatera /etc/fstab så att automatisk montering sker vid uppstart.

Linux

Identifiera enhetsnamnet hårddisken blivit tilldelad:

# dmesg | less

Vi hittar exempelvis följande:

hdb: 120103200 sectors (61493 MB) w/1863KiB Cache, CHS=7476/255/63, UDMA(66)

Partitionera hdb:

# cfdisk /dev/hdb

Alternativt:

# fdisk /dev/hdb

När du valt filsystem (t.ex. ext2, ext3, reiserfs eller xfs) är det dags att formatera, t ex:

# mkreiserfs /dev/hdb1

Skapa en ny katalog dit du vill montera din nya partition:

# mkdir /mnt/export

Montera:

# mount /dev/hdb1 /mnt/export

Slutligen, uppdatera /etc/fstab så att automatisk montering sker vid uppstart.

Personliga verktyg