Hello, World

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Att lära sig skriva ut Hello, World på skärmen är en vanlig introduktion till olika programspråk.

Diverse olika språks nödvändiga kodrader för att åstadkomma utskriften Hello, World:

Innehåll

Bash

echo "Hello, World"

BASIC

10 PRINT "Hello, World"

Befunge

         v
>v"Hello world!"0<
,:
^_25*,@

Brainfuck

++++++++[->+++++++++<]>.<+++++++[->++++<]>+.+++++++..
+++.>++++++++[->++++<]>.<<++++++++.--------.+++.-----
-.--------.>>+.---[---<+>]<.

C

#include <stdio.h>

int main(void) {
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++

#include <iostream>

int main() {
 std::cout << "Hello world\n";
 return 0;
}

Common Lisp

(write-line "Hello world")

Haskell

main = putStrLn "Hello, World!"

Java

class hello
{
  public static void main(String[] arg)
  {
    System.out.println("Hello, World!");
    System.exit(0);
  }
}

Moscow ML

TextIO.print("Hello world\n");

O'Caml

print_string "Hello, World!\n" ;;

Pascal

program hello;
begin
 writeln('Hello world!');
end.

Perl

print "Hello, World\n";

PHP

<?php
print("Hello, World!\n");
?>

Python

print "Hello, World!"

Unlambda

 `r```````````.H.e.l.l.o. .w.o.r.l.di

Visual Basic

Private Sub Form1_Load()
  MsgBox "Hello, World"
End Sub

Externa länkar

Personliga verktyg