Rekommenderade översättningar

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Här är en lista över rekommenderade översättningar av ofta förekommande termer i unixvärlden. Se den som ett komplement till Svenska datatermgruppens ordlista (http://www.nada.kth.se/dataterm/). Notera dock att den här listan väger tyngre - den andra har en del konstiga översättningar.

OBS: Det här är bara förslag på en början än så länge. Tyck till!

Engelska Svenska
child process barnprocess, underprocess?
closure omslutning
command-line option kommandoradsväxel?
computer science datavetenskap alt. datalogi, se datavetenskap
cron job cronjobb
daemon daemon
directory katalog
editor editor, editorer
email (e-mail) epost (e-post)
environment variable miljövariabel
finite state machine finit automat
fork (subst) förgrening
free software fri programvara
host värd, värddator?
kernel kärna
kill (verb) döda
mount (verb) montera
open source öppen källkod
path sökväg
pipe (subst) rör, pipe?
pipe (verb) pipe:a, pajpa?
regular expressions reguljära uttryck
shell skal
shell script skalskript
source code källkod
superuser superanvändare
Personliga verktyg