Ringnät

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ringnät är en av tre kända sätt att bygga nätverk på (de andra två är stjärnnät och bussnät). Det går i korthet ut på att samtliga nätverksnoder är en del av samma ring, och skickar sedan informationen åt ett håll hela tiden.

Fördelarna är att du får i princip inga kollisioner, vilket ökar tillförlitligheten något avsevärt. Nackdelarna är att ju större nät desto långsammare går det. De mest kända ringnätsstandarderna är FDDI och Token ring.

Personliga verktyg