UnixSE:Aktiva användare

Från Unix.se, den fria unixresursen.

29 nyligen aktiva användare, sorterade efter antal bidrag:
rank: endast artikelredigeringar räknas (inte ändringar på t.ex. diskussionssidor)
Δ = ändring i ranking senaste 30 dagarna

AnvändareRedigeringarFörsta redigering
ArtiklarÖvrigt
 ranksenaste
30 dagarna
totalttotaltsenaste
30 dagarna
datumhur länge
sedan
nuΔ
Jagular1+13095863725nov 04, 200440
Javax2+237654113490nov 04, 200440
Andersju3-2175474428140sep 08, 200497
Malte4-1262459441116sep 18, 200488
Kaj6...1091094747nov 17, 200427
Lagerstedt7-1980171nov 09, 200435
Johane8 02565224sep 18, 200487
Bal9...61611919nov 28, 200416
Psi10-31156238sep 17, 200488
Apeekaboo11...53532323nov 15, 200429
Ice12-31235324okt 03, 200473
Svenungson13...20201111nov 25, 200419
Lyckegard14...181855nov 27, 200417
Seemer15-3615  nov 10, 200434
Jesse16-5212  nov 09, 200435
Marwin18...121233nov 19, 200425
Wilfried19+79111 nov 10, 200434
Oscar20 06961okt 02, 200473
Koefz24...8811dec 13, 20042
Dipp30+1231 nov 09, 200435
Pestil3nce31...33  nov 17, 200427
Alj32...33  nov 20, 200424
Dostro37-512  nov 09, 200435
Roka38-412  nov 13, 200431
Sylphize39...22  nov 16, 200428
Jage40...2211nov 22, 200422
Morph48...11  dec 07, 20047
Dalen49...11  dec 09, 20045
Tetex50...1133dec 10, 20044
Genererad 2004-12-15 av ett skript (http://members.chello.nl/epzachte/Wikipedia/Statistics/) av Erik Zachte

Personliga verktyg