Användare

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En användare är en person som använder ett datorsystem, men även personens konto eller avatar i systemet. Speciella konton, som inte motsvarar någon fysisk person, (som root) kan också kallas användare.

Se även

Personliga verktyg