Användarland

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Med användarland (eng. userland) menas "utanför kärnan". Alla program som inte startas av kärnan själv körs i användarland, det vill säga de ligger inte i "kärnlandet" (eng. kernel space).

Citat

  • "That code belongs in userland." -- Diverse Unix-hackare i net.unix år 1985
Personliga verktyg