Fedora Core

Från Unix.se, den fria unixresursen.

(Omdirigerad från Fedora)

Fedora Core är en Linuxdistribution avknoppad från Red Hat Linux. Utvecklingen sker öppet av Red Hat-sponsrade Fedora Project. Red Hat använder delar av Fedora till sitt Red Hat Enterprise Linux.

Externa länkar

Personliga verktyg