Proprietär

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Adj. Inte fri, används ofta för att beskriva kommersiell programvara med sluten källkod e.g. "Windows är ett propreitärt operativsystem".

Personliga verktyg