Public Domain

Från Unix.se, den fria unixresursen.

(Omdirigerad från Public domain)

Att något är public domain (förkortat PD, ungefär allmän egendom) betyder att det inte är upphovsrättsskyddat. Det kan vara för att upphovsrätten till verket upphört att gälla, upphovsmannen frivilligt avsagt sig upphovsrätten, eller för att det inte går att upphovsrättsskydda.

Public domain-resurser

Nedanstående sidor har relevant material som är public domain. Detta material kan fritt översättas och publiceras på Unix.se.

Se också w:Public_domain_resource och w:Public domain image resources.

Personliga verktyg