3D

Från Unix.se, den fria unixresursen.

3D innebär tre dimensioner. Ofta avser man i detta sammanhang rumsdimensioner. Vi lever exempelvis i ett 3D-rum, men man kan också betrakta världen en fyrdimensionell rumtid. När du vill representera 3D-rum på din datorskärm kan du använda OpenGL.

Se även

Externa länkar

Hämtad från "http:///3D"
Personliga verktyg