AIM

Från Unix.se, den fria unixresursen.

AIM, AOL Instant Messenger, är vanligast förekommande i USA, mycket p.g.a. AOL:s relativt skygga tillvaro annorstädes.

Hämtad från "http:///AIM"
Personliga verktyg