Algoritm

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En algoritm är en metod för att utföra en viss uppgift, en väg till en lösning. Algoritmer kan till exempel beskrivas med hjälp av programkod.

Ett par kända algoritmer: Euklides algoritm, Quicksort och A*

Hämtad från "http:///Algoritm"
Personliga verktyg