Arbetsstation

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En kraftfull dator, ofta körandes Unix, som används av en enskild användare. Med dagens kraftulla persondatorer är gränsen mellan vad som kallas för persondator och vad som kallas för arbetstation inte tydlig, men en definition är att en arbetstation är en dator som är tillräckligt kraftfull för användas som server, men med bara en användare.

Personliga verktyg