Arthur Whitney

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Arthur Whitney har utvecklat programspråken A+ och K.

Personliga verktyg