Aterm

Från Unix.se, den fria unixresursen.

aterm, the AfterStep terminal Emulator, är en terminalemulator som till stor del är baserad på koden till rxvt. Aterm har bland annat stöd för pseudotransparens, och kan sägas vara en av de mera lättviktiga terminalemulatorerna.

Personliga verktyg