B

Från Unix.se, den fria unixresursen.

B är ett programspråk skapat av Ken Thompson. Räknas som föregångaren till C och BCPL:s efterföljare.

Hämtad från "http://wiki-old.unix.se/B"
Personliga verktyg