BDFL

Från Unix.se, den fria unixresursen.

BDFL är en akronym för Benevolent Dictator for Life.

Se t.ex. Linus Torvalds eller Larry Wall.

Personliga verktyg