BSD/OS

Från Unix.se, den fria unixresursen.

BSD/OS, alternativt BSD/386 eller BSDi, var en kommersiell BSD baserad på 4.3BSD NET/2 som såldes och utvecklades av Berkeley Software Design Inc., eller kort BSDi. Dessvärre köptes BSD/OS upp av Wind River Systems tidigt 2000-tal, för att sedan lägga ned projektet år 2003.

Personliga verktyg