Bash

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Bash är ett vanligt förekommande skal som skapades av FSF-programmeraren Brian Fox.

$ head -n 2 bash-3.0/unwind_prot.c
/* I can't stand it anymore!  Please can't we just write the
   whole Unix system in lisp or something? */

Externa länkar

Personliga verktyg