Beagle

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Beagle är ett verktyg för att indexera filer på en dator och göra dem sökbara. Projektet ligger under Gnome. Andra sökverktyg går igenom alla filer på hårddisken varje gång du söker; Beagle skiljer sig på de viset att programmet istället skapar ett sökbart index, vilket går mycket snabbare att söka i.

Beagle indexerar bland annat:

Externa länkar

  • Beagles hemsida (http://www.gnome.org/projects/beagle/), inkl. lista över filtyper som stöds
  • Beagle wiki (http://www.beaglewiki.org/), bl.a. med information om hur man utökar beagles funkionalitet
  • DotLucene (http://www.dotlucene.net/) indexeringsmotorn Beagle använder
  • Google Desktop (http://desktop.google.com/) ett program som ebjuder funkionalitet linknande Beagles
Personliga verktyg