Bell Labs

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Bell Labs, grundat 1925, är ett forskningslaboratorie vid Lucent (tidigare vid AT&T) som står bakom bland annat Unix, plan9 och programspråken C samt C++.

Se även

Personliga verktyg