Bit

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En bit är en siffra i det binära talsystemet, dvs 0 eller 1.

I informationsteori är en bit också den minsta enheten information som kan existera, svaret på en ja/nej-fråga.

Se även

Personliga verktyg