Byte

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En byte består av åtta bitar. En bit kan antningen vara en nolla eller en etta. Det finns 256 sätt att kombinera 8 st bitar (2^8).

Personliga verktyg