CPython

Från Unix.se, den fria unixresursen.

CPython är den officiella Python-implementationen, som finns att ladda ned från Pythons hemsida (http://www.python.org).

Personliga verktyg