CVS

Från Unix.se, den fria unixresursen.

CVS, Concurrent Versions System, är ett av de vanligaste versionshanteringssystemen. Det används exempelvis i programmeringsprojekt för att hålla reda på vem som har editerat vad, och när. Man kan arbeta med olika versioner av sitt projekt (exempelvis en utvecklingsgren och en stabil), gå tillbaka till äldre versioner av enskilda filer och mycket mera. Se även Subversion och Arch.

Externa länkar

Personliga verktyg