Cache

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Cache betyder mellanlagring och förekommer i en mängd sammanhang. Bland annat brukar de minneskretsar som sitter mellan en dators RAM-minne och CPU kallas så. Det delas ofta upp i olika typer av minne, t.ex. CPU-instruktioner och data. Ett annat exempel är det cacheminne som typiskt återfinns på hårddiskar, och som mellanlagrar informationen därpå. Vid programmering kan mellanlagring användas som en optimeringsteknik: Kostsamma operationer vars resultat behövs gång på gång kan mellanlagras så att beräkningen bara behöver utföras en gång för varje värde.

Personliga verktyg