Curses

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Curses är ett bibliotek som gör hanteringen av terminalen transparent för programmeraren. Med hjälp av Curses kan ett interaktivt program placera markören, scrolla text i delfönster, hantera färger och / eller fetstil, etc, utan att behöva bekymra sig om exakt vilka escapesekvenser som betyder vad i olika terminaler. Curses kan använda information från antingen termcap eller terminfo beroende på vad som finns tillgängligt.

Namnet kommer troligen från cursor (markör), men curses betyder även svordomar, vilket de som använder biblioteket ofta finner träffande ...

Personliga verktyg