EFnet

Från Unix.se, den fria unixresursen.

EFnet eller Eris Free Network är ett av världens största och äldsta IRC-nätverk.

Namnets bakgrund

I IRCs barndom tillhörde de flesta IRC-servrarna ett enda nät som vem som helst kunde länka sina servrar till. Detta ledde till problem när allt fler började missbruka detta genom att länka in servrar som saboterade för andra användare. Runt 1990 var det i detta ursprungliga nät endast en server som fortfarande lät vem som helst ansluta sina servrar, eris.berkeley.edu. Detta ledde till grundandet av det nya nätet, EFnet - det "Erisfria" IRC-nätet.

Externa länkar

Personliga verktyg