Foo

Från Unix.se, den fria unixresursen.

foo är ett universiellt substitut för någonting riktigt i en diskussion där idéer eller exempel presenteras.

Externa länkar

Personliga verktyg