GHC

Från Unix.se, den fria unixresursen.

GHC står för Glasgow Haskell Compiler, och är som namnet antyder en haskellkompilator. GHC har stöd för Haskell 98 och kan kompilera haskellkod själv eller med hjälp av GCC.

Externa länkar

  • Hemsida (http://www.haskell.org/ghc/)
Personliga verktyg