GUI

Från Unix.se, den fria unixresursen.

GUI står för Graphical User Interface och är alltså ett grafiskt användargränssnitt. Vanligen är det i form av fönster och knappar som manipuleras med musen.

Vanliga GUI-bibliotek

Personliga verktyg