Grady Booch

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Grady Booch är en av personerna i Three Amigos och tillika medskapare av UML.

Personliga verktyg