Grep

Från Unix.se, den fria unixresursen.

grep är ett program som söker i filer och strömmar efter rader som matchar ett reguljärt uttryck. Programmets funktion och namn kommer från ed-kommandot g/RE/p, det vill säga "skriv alla rader som matchar uttrycket RE".

Se även Grep och regular expressions.

Personliga verktyg