HTTP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

HTTP är en förkortning för Hypertext Transfer Protocol.
HTTP är ett nätverksprotokoll som används till att skicka data på World Wide Web.

Aktuell version är HTTP/1.1
Specifikation finns på W3C (http://www.w3.org/Protocols/).

Personliga verktyg