Hemkatalog

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En hemkatalog är den katalog på ett filsystem där en användares personliga filer lagras. Den specifieras för varje användare i /etc/passwd. I de flesta Linux-distributioner och *BSD heter hemkatalogerna /home/<användare> (med undantag för root, vars hemkatalog brukar vara /root).

Personliga verktyg