Hula

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Hula är ett öppen källkods mail- och kalendersystem som grundas på Novells Netmail. Hula klarar att skala upp till 200.000 på en server med över 50.000 samtidiga användare.

Externa länkar

Personliga verktyg