I386

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Det samma som Intel 80386

Personliga verktyg