IBM

Från Unix.se, den fria unixresursen.

IBM, International Business Machines, är ett stort amerikanskt företag grundat av Thomas J. Watson som bland annat tillverkar och säljer datorer.

Förmodligen mest kända för IBM PC. Vad som kan tänkas vara mindre känt för de flesta är att de är är världens största innehavare av patent, samt att de lägger oerhörda pengar på forskning (http://www.research.ibm.com) av alla dess slag. Tillverkare av PowerPC är de dessutom.

Citat

  • "All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can't get them together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer." -- IBM maintenance manual, 1925
  • "I think there is a world market for maybe five computers." -- Chairman Thomas Watson, 1943
  • "But what the hell is it good for?"-- IBM-ingenjör angående mikrochipet, 1968

Externa länkar

Personliga verktyg