IrcII

Från Unix.se, den fria unixresursen.

IrcII (i err se två) är en IRC-klient skriven av Michael Sandrof. Den har ett termcap-baserat användargränssnitt och erbjuder tillgång till alla IRC:s funktioner samt lite till. Detta tillsammans med dess mycket flexibla skriptspråk har gjort den till många IRC:ares val. Ett flertal klienter bygger på eller försöker efterlikna IrcII, till exempel BitchX och irssi, vilket vittnar om klientens stora påverkan.

Personliga verktyg