John Backus

Från Unix.se, den fria unixresursen.

John Backus, född 3 december 1924, ledde gruppen som först designade och implementerade programspråket Fortran. Sedan dess har han designat flera högnivåspråk, inklusive FP och FL, samt mottagit Turingpriset 1977. Han är också B:et i BNF.

Personliga verktyg