John McCarthy

Från Unix.se, den fria unixresursen.

John McCarthy upptäckte och utvecklade programspråket Lisp samt var en av de drivande krafterna inom artificiell intelligens under sin tid som aktiv forskare.

Ett par av hans artiklar kan läsas på hans hemsida (http://www-formal.stanford.edu/jmc/) (eller varför inte använda Googles nya funktion http://scholar.google.com och sök på "author:mccarthy artificial intelligence" e.d. ).

Fick dessutom 1971 Turingpriset.

Personliga verktyg