Kurt Gödel

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Förstora
Gödel med  i  1950
Förstora
Gödel med Albert Einstein i Princeton 1950

Kurt Gödel, född 28 april 1906, död 14 januari 1978, var en matematiker och logiker från det dåvarande Österrike-ungerska kejsardömet (numera Tjeckien). Han är allra mest känd för sina ofullständighetssatser som mer eller mindre säger att

  • i ett motsägelsefritt "tillräckligt stort" matematiskt system kan man konstruera utsagor som varken kan bevisas eller motbevisas inom systemet

samt att

  • inget motsägelsefritt "tillräckligt stort" matematiskt system kan bevisa sin egen motsägelsefrihet

Klassiska exempel för att belysa innebörden av detta är utsagor i stil med Jag ljuger alltid.

Under andra världskriget flyttade han, som så många andra europeeiska vetenskapsmän, till USA och Princeton. Väl där blev han mycket god vän med Einstein, och gjorde till och med en del arbete inom allmänna relativitetsteorin, bland annat om roterande universa - så kallade Gödeluniversa. Det var i och med det som han, som första person, visade att tidsresor är en teoretisk möjlighet.

Gödels ofullständighetsteorem var också en avgörande motivationskälla för Alan Turings artikel On Computable Numbers (http://www.abelard.org/turpap2/tp2-ie.asp).

Citat

[ Dagen innan intervjun med domaren som skulle neka eller bevilja Gödel amerikanskt medborgarskap berättade Gödel för Morgenstern att han hade funnit en logisk lucka i Förenta Staternas konstutition som medförde möjligheten att transformera USA till en diktatorstat. Morgenstern bad Gödel att vara tyst om detta inför domaren. ]

  • The judge began, "You have German citizenship up to now." Gödel interrupted him, "Excuse me sir, Austrian." "Anyhow, the wicked dictator! But fortunately that is not possible in America." "On the contrary," Gödel interjected, "I know how that can happen."
  • "I don't believe in natural science."

Externa länkar

Personliga verktyg