Ls

Från Unix.se, den fria unixresursen.

ls (list) är ett kommando för att visa innehållet i en katalog.

Med GNU-ls kan man visa färger med --color (det går dock inte i implementationer som följer standarden):

ls --color=auto 

där auto gör att man får färger endast om stdout är en terminal.

Alternativet är att lägga in alias ls='ls --color=auto' i ~/.bashrc (eller motsvarande om du använder ett annat skal).

Externa länkar

man-sidor för ls:

  • FreeBSD (http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ls)
  • GNU (http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_chapter/coreutils_10.html)
  • Single Unix Specification (http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/ls.html)
Personliga verktyg