Mp3

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Mp3, eller Mpeg Layer 3, är ett populärt proprietärt komprimeringsformat för musik. Som öppet alternativ finns Ogg Vorbis, som trots sin bättre kvalitet inte än har lyckats nå användare på bred front.

Externa länkar

Personliga verktyg