Multitasking

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Multitasking är en funktion hos nästan alla moderna operativsystem som låter flera program köras samtidigt. Multitasking innebär att flera processer delar en och samma fysiska processor och gör det genom att en process i taget får köra en liten bit för att sedan låta nästa ta över och köra ett litet tag. Denna komplicerade process kallas scheduling.

Personliga verktyg