Mv

Från Unix.se, den fria unixresursen.

mv är kommandot för att flytta (eller döpa om) filer. Kommandots mest grundläggande format är:

mv gammaltnamn nyttnamn

Både gammaltnamn och nyttnamn kan ligga i en annan katalog, och vägen dit kan anges absolut (börjar med "/") eller relativt (börjar i arbetskatalogen).

Om nyttnamn är en existerande katalog behåller filen sitt namn och flyttas in i katalogen. Då kan man även ange flera filer på en gång att flytta dit:

mv fil1 fil2 ... katalog

Som alla unixkommandon har mv ett utförligt manblad som man kan läsa för mer information.

Personliga verktyg