Nätverk

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett nätverk är en samling på något vis sammankopplade enheter som kan kommunicera med varandra. I datorsammanhang är enheterna ofta datorer, och två exempel på nätverk är LAN och Internet.

Personliga verktyg